Terms and conditions

Algemene voorwaarden

  1. Alle lessen zijn gebaseerd op de standaard maandelijkse contributie van €40,-  per maand (1x per week)
  2. Vakanties, verplichtingen, ziekte en privé omstandigheden: informeer naar de mogelijkheid om te wisselen met een andere groep.
  3. Vervangende lessen kunnen geregeld worden door in te stromen bij een andere groep. Informeer via whatsapp over je afwezigheid, zodat anderen in kunnen stromen in “vervangende” lessen.
  4. Medische noodzaak, tijdens of na de zwangerschap: te bespreken opties.
  5. Opzegging: 1 maand vooraf aan beide partijen. Termination : 1 month prior notice from either party.
Terms and conditions

  1. All lessons are base on fixed monthly contribution of €40/- per month (1xweek)
  2. Holidays, duty calls, sick, private matters etc…. Please inform for a swapping into another group.
  3. Replacement classes can be arranged by streaming into other groups . Please inform via whatsapp your absence, to facilitate for other members to arrange ‘replacement lessons’
  4. Medical disability, prenatal and post natal: open for discussion.
  5. Termination : 1 month prior notice from either party.